A WEBÁRUHÁZ ÜZEMELTETŐJE:

 

 

Cégnév: VENTI-PHARMA Kft.

Székhely: 1077 Budapest, Rottenbiller utca 44. Fsz. Ü8.

Adószám: 26205999-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-307759

Céget bejegyző szerv: Tolna megyei Cégbíróság

 

Email: madocsagazdabolt@gmail.com

 

Cégjegyzékszám: 01-09-296574

Céget bejegyző szerv: Tolna megyei Cégbíróság

Mobil: +36 30 340 7875

Email: info.katalizator@gmail.com

Tárhely és webhosting: NOBONET Kft. (www.nobonet.hu)

 

 

Elérhetőségeink:

Nyitva tartás:

hétfőtől péntekig: 8:00 - 17:00

         szombaton: 8:00 - 12:00

         vasárnap: Zárva

 

 

A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATA:

Webáruházunkban az oldal látogatói személyes adatainak megadása nélkül megismerkedhet a forgalmazott termékekkel és az árakkal. Személyes adatokat kizárólag a rendelés véglegesítését megelőzően kell megadnia.

Webáruházunkban a termékek fő-és alkategóriákba csoportosítva találhatóak, valamint a termékekhez részletes leírást is találhatnak.

Webáruházunkban található árak 27%-os ÁFA-val növelt BRUTTÓ árak! Az árak forintban (HUF) értendőek. Az árak a szállítás költségét nem tartalmazzák, annak költsége a „kosár”-ban kerül feltűntetésre, külön tételként.

Webáruházunkban minden olyan természetes személy vásárolhat, aki jelen vevőtájékoztatót elolvasta, magára nézve azt kötelező jellegűnek véve elfogad.

Webáruházunkban található termékeket jelen pillanatban kizárólag Magyarország területén belül szállítjuk házhoz.

Webáruházunk szolgáltatásait igénybe vevő ÁSZF minden pontjával egyetért és az abban foglaltakat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

RENDELÉS MENETE:mouse54.png

1. KIVÁLASZTÁS:

Webáruházunk termékei közül válassza ki a megvásárolni kívánt terméket.
le_nyĂ­l.png


down88.png

2. KOSÁR:

A kiválasztott terméket helyezze a kosárba.
le_nyĂ­l.png3. MEGRENDELÉS:

Amennyiben Ön korábban már nálunk, úgy e-mail címének és jelszavának  megadását követően a rendszer kitölti a megrendeléshez szükséges korábban megadott adatokat. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy kizárólag valós és hibátlan adatok megadása esetén értesül a rendelés véglegesítéséről.

Ha Ön először vásárol nálunk, úgy a megrendelés véglegesítéséhez adatai megadására lesz szükség.
le_nyĂ­l.png


delivery50.png

coins30.png

4. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI MÓD KIVÁLASZTÁSA:

A megrendelés során Ön kiválaszthatja a kívánt szállítási és fizetési módot. Ezt követően a "Rendelés elküldése" gombra kattintva véglegesíti megrendelését. A rendszer automata levelet küld a megrendelés részleteiről.

Megrendelését kollégáink maximum 2 munkanapon belül feldolgozzák.
le_nyĂ­l.png5. RENDELÉS ELKÜLDÉSE

 

 

FIZETÉSSEL, SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

Személyes átvétel esetén szállítási költséget nem számítunk fel.
A termék az alábbi címen vehető át: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út

a Járási Hivatal és a volt Skála közt

 


HÁZHOZSZÁLLÍTÁS


 

 

 

 

Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan

 

 

A csomag kiszállításának értesítéséig díjmentesen lemondhatja a

rendelt terméket telefonon, vagy akár e-mailben is ezt jelezve üzletünk részére. Amennyibe a futár cégünktől át vette a csomagot leszállításra

és a kézbesítés napján utasítja vissza a csomagszállítónál az átvételt úgy a visszaszállítási díj költségét a megrendelőre terheljük és köteles cégünk felé

ezt megtéríteni!

 


RENDELÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

A Vásárló a szerződéstől a 45/2014 (II.36) kormányrendeletben foglaltak szerint 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Ha az értékesítő nem a rendeletnek megfelelően tájékoztatja fogyasztót, akkor az elállási jogát az áru átvételének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.

Az értékesítő köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. 

Elállási joggal kapcsolatos szabályozásokat a 45/2014. (II.26) Korm. rendelet - a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól rendeletet követve betartjuk.

Abban az esetben, ha a terméket a Vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék cseréjét sem a visszavásárlását.

Visszaküldési cím: Gazdabolt-Madocsa, 7026 Madocsa, Fő utca 3.


 

Szavatosság és jótállás

 1. KELLÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS ÉS TERMÉKSZAVATOSSÁG
  A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadóak. A kellékszavatossági szabályokat a Ptk. 2013.(V. törvény) részletezi.
  Kellékszavatosság és jótállás
  Fogyasztó a választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
  Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
  Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
  A szavatossági igény érvényesítésének feltételei:
  - Annak igazolása, hogy a reklamált terméket webáruházunkban vásárolták. Ehhez elegendő a megrendelés azonosító megadása vagy a vásárlásról szóló számla másolata
  - két (2) éven belüli vásárlás
  A szavatosság igényének érvényesítésére rendelkezésre álló két év két részre tagolódik:
  - Jótállás: A vásárlás napjától számított hat (6) hónapon belül bármilyen hibát észlel, azt haladéktalanul jeleznie kell Üzemeltető ügyfélszolgálatának az serlegleg@gmail.com e-mail címen, Ezután az ügyfélszolgálatunk által megadott módon biztosítania kell a kifogás elbírálásához szükséges információkat. A jótállás időtartama alatt az Eladónak kell bizonyítania, hogy a hiba nem gyártási vagy anyaghiba következménye.
  - Szavatosság: A vásárlás napjától számított hat (6) hónapon túl a 2 éves időtartam végéig a Vásárlónak kell bizonyítania, hogy a kifogásolt probléma gyártási vagy anyaghiba következménye.
  Az alábbi esetekben a szavatossági, jótállási igény nem érvényesíthető:
  - határidő lejártát követő bejelentés
  - vásárlás igazolásának hiánya
  - nem rendeltetésszerű használat
  - helytelen kezelés, tárolás okozta hiba
  - erőszakos, külső behatás okozta sérülés
  - természetes elhasználódás okozta kopás
  Ha a megrendelt áru hibás, Üzemeltető azt díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a Vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy kérheti a vételár visszatérítését.
  Termékszavatosság
  Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
  Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
  Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében
  gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 


ADATVÉDELEM:

A webáruház használata során VENTI-PHARMA Kft. a részére rendelkezésre bocsátott adatokat bizalmasan kezeli, azokat további fél számára nem adja ki. (kivéve a szerződésben álló fuvarozó cég, csakis a megrendelés teljesítésének céljából). A kezelt személyes adatok körét az alábbi adatkezelési nyilvántartási számon kiadott határozat tartalmazza.

Adatkezelés nyilvántartási száma:

A megrendelés folyamán rögzített adatokat csak a megrendelés teljesítéséhez használja fel.

A különböző informatikai rendszerek által a webáruház oldalán leadott megrendelésből kiállított számla adatai a megrendeléskor leadott adatokkal rögzítésre, tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

Adatai törlését, módosítását írásban kérheti az madocsagazdabolt@gmail.com email címen, vagy adatait módosíthatja felhasználói fiókjában, bejelentkezést követően.